Rezydent UE

Dłonie z wizytówkami URZ Global Group

Aby na stałe zamieszkać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zyskać dostęp do szkół państwowych oraz ochrony i pomocy społecznej, konieczna jest legalizacja pobytu. Zgodnie z przepisami prawa, cudzoziemiec, który nieprzerwanie i legalnie przebywa na terenie Polski przez okres pięciu lat, może złożyć wniosek o przyznanie statusu rezydenta długoterminowego UE.

W przeciwieństwie do karty stałego pobytu karta długoterminowego rezydenta UE jest zarezerwowana nie tylko dla migrantów, którzy mają polskie korzenie, ale dla wszystkich cudzoziemców.

Doskonale wiemy, jak istotne jest uzyskanie pełnego, nieograniczonego czasowo prawa do przebywania w Polsce, dlatego też kompleksowo koordynujemy ten proces – starając się uzyskać zezwolenie w możliwie jak najkrótszym czasie.

 

Kto może ubiegać się o zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Prawo do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE przysługuje wszystkim cudzoziemcom, którzy:

  • mają stabilne źródło dochodu – umożliwiające utrzymanie wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  • posiadają aktywną polisę ubezpieczeniową – finansową ze środków publicznych;
  • dysponują dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

Warto zaznaczyć, że osoba posiadająca status rezydenta długoterminowego UE ma prawo do wykonywania pracy na terenie RP bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących legalizacji pobytu w Polsce prosimy o kontakt.